Join us

Amdanom

Fe’n sefydlwyd yn 2015 er mwyn hyrwyddo a diogelu nodweddion arbennig tirwedd Ahne o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Ein nod yw gwneud gwahaniaeth fel a ganlyn:

  • Hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau fydd yn galluogi’r cyhoedd i fwynhau a dysgu am dreftadaeth arbennig Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
  • Trefnu cyfleoedd gwirfoddoli er mwyn ysgogi pobl i helpu i ddiogelu’r dirwedd arbennig hon.
  • Datblygu prosiectau penodol er mwyn diogelu a gwella’r dirwedd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Ein partneriaid yn y Gymuned.

Os mai sefydliad di-elw sy’n rhannu ein cariad ni at AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ydych chi, efallai yr hoffech ymuno â ni fel Partner Cymunedol?

Am ffi flynyddol o £25, byddwch yn:

  • cefnogi gwaith gwerthfawr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
  • cael eich rhestru ar wefan y Cyfeillion
  • derbyn copïau electronig o’n cylchlythyr chwarterol
  • gallu defnyddio’n logo ar eich deunyddiau hyrwyddo