Y Cyfeillion – elusen gofrestredig sy’n ymroddedig i gynorthwyo cenedlaethau heddiw ac yfory i ddarganfod a mwynhau nodweddion arbennig ein treftadaeth, ein diwylliant, bywyd gwyllt a’n tirwedd.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw un o dirweddau harddaf y DU – Fe sefydlwyd y Cyfeillion yn 2015 i gynorthwyo hyrwyddo a gwarchod rhinweddau arbennig yr AHNE