Join us

Ymunwch â ni

Dewch i ddarganfod y dirwedd hyfryd hon am gyn lleied â £10 y flwyddyn.

Fel aelod unigol neu aelod ar y cyd/teulu, byddwch yn derbyn:

  • rhaglen ddigwyddiadau, yn cynnwys teithiau, sgyrsiau a gweithgareddau gwirfoddoli
  • gwybodaeth am weithgareddau eraill fydd yn digwydd ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
  • e-gylchlythyrau chwarterol am ddim
  • gostyngiadau gan fusnesau lleol dethol

Bydd aelodau newydd yn derbyn pecyn croeso.

Bydd Partneriaid Cymunedol yn:

  • cefnogi gwaith gwerthfawr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
  • cael eu henw wedi’i gynnwys ar wefan y Cyfeillion
  • derbyn copïau electronig o’n cylchgrawn chwarterol i’w anfon ymlaen at eu haelodau
  • gallu defnyddio ein logo ni ar eu deunyddiau hyrwyddo
  • derbyn hysbysiad o bob un o’n digwyddiadau, a bydd croeso i’w haelodau eu mynychu.

Math o aelodaeth a thanysgrifiadau:

* Y dyddiad adnewyddu ar gyfer y sawl sy’n gwneud taliad unigol yw Ebrill 1af. Bydd y taliad cyntaf ar gyfer aelodau newydd sy’n talu’r ffordd yma’n cael ei leihau pro-rata, gan ddibynnu ar y dyddiad ymuno.

** Ar gyfer aelodau sy’n talu’r ffordd yma (e.e. Debyd Uniongyrchol), bydd aelodaeth yn parhau am 12 mis o’r dyddiad talu.

*** Adweinir sefydliadau di-elw sy’n rhannu ein cariad ni at AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel Partneriaid Cymunedol.

Sut i ymaelodi neu adnewyddu eich aelodaeth

I ymaelodi / adnewyddu a thalu ar-lein, rhaid cwblhau’r ffurflen ymaelodi ar-lein. Byddech yn cael dewis sut i dalu – sef Debyd Uniongyrchol, PayPal, cerdyn Credyd neu gerdyn Debyd.

Fel arall, i dalu trwy archeb sefydlog, siec neu arian parod, printiwch gopi o’r ffurflen i hanfon drwy’r post i ni. Os nad oes gennych beiriant printio, gellir cael copi papur o’r ffurflen o siop Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Loggerheads neu drwy ffonio’r Ganolfan Ymwelwyr ar 01824 712757, a byddent yn anfon y ffurflen i chi drwy’r post.