Join us

Ymunwch â ni

Dewch i ddarganfod y dirwedd ryfeddol hon am gyn lleied â £10 y flwyddyn.

Fel aelod, byddwch yn derbyn:

  • Rhaglen ddigwyddiadau, yn cynnwys teithiau, sgyrsiau a gweithgareddau gwirfoddoli
  • Gwybodaeth am weithgareddau eraill fydd yn digwydd ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
  • E-gylchlythyrau chwarterol am ddim
  • Gostyngiadau gan fusnesau lleol dethol
  • Bydd aelodau newydd yn derbyn pecyn croeso

I ymuno neu adnewyddu eich aelodaeth:

Talu trwy archeb sefydlog

Llawrlwythwch ffurflen aelodaeth

Talu ar-lein trwy PayPal

Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data

Yn amodol ar eich caniatâd, bydd Cyfeillion BCDD yn cadw’ch cofnod aelodaeth mewn ffeiliau papur ac ar ein system gyfrifiadurol, i’r diben o gyfathrebu â chi ynglŷn â digwyddiadau ac ati, anfon ein cylchlythyr atoch chi, a chadw trefn ar ein cofnodion tanysgrifiadau, datganiadau Cymorth Rhodd, ac ati.
Ni fyddwn byth yn trosglwyddo’ch manylion i drydydd person at ddibenion marchnata. Dim ond ein hymddiriedolwyr a swyddog cyswllt yr AHNE fydd â mynediad i’r wybodaeth.
Os byddwch yn rhoi’r gorau i fod yn aelod, byddwn yn dileu eich holl fanylion. Os bydd eich aelodaeth yn dod i ben, ac ei bod yn amlwg eich bod am roi’r gorau i fod yn aelod, byddwn yn dileu eich holl fanylion.
Drwy ymuno â Chyfeillion BCDD, rydych yn rhoi eich caniatâd i’r uchod


Membership